AnvändarnamnLösenord 
Vikarieinloggning

TelMe Vikarie

TelMe Vikarie hjälper dig att snabbt tillsätta vakanta tjänster. Det är enkelt, sparar tid och resurser samt ger resultat med hög kvalitet. Idag används TelMe Vikarie exempelvis inom vård och omsorg samt barn och skola i flera kommuner runt om i landet.

Vikarietillsättning via SMS
Med några få klick skickas ett SMS eller annat meddelande ut till vikarierna. I meddelandet beskrivs jobbet och personerna uppmanas att kontakta dig om de har möjlighet att ta uppdraget. När någon bekräftat att det är möjligt att ta jobbet skickas ett nytt meddelande ut till övriga om att tjänsten är tillsatt.

Profil
Varje vikarie/personal som är inlagd i systemet har en egen profil så att man enkelt kan plocka fram just de personerna man behöver för ett visst jobb. I profilerna kan man exempelvis beskriva personens kompetens, när och var de kan jobba.

Schema
För att underlätta och planera vikarietillsättningen har TelMe Vikarie en väl utvecklad schemafunktion. Systemet ger en smidig koppling mellan vikariernas och den fasta personalens schema samt håller reda på arbetstidslagarna.

Kommunikation med vikarierna
Det finns möjlighet att skicka olika typer av meddelanden från systemet, anrop om vikariebehov, tillsattmeddelande eller rena fritextmeddelanden. Meddelanden kan skickas antingen som SMS, fax eller e-post.

Självservice
Vikarier kan själva underhålla sina uppgifter via inloggning på webbformulär. Schema och lediga jobb är några av de funktioner vikarierna kan få tillgång till.

TelMe i mobilen
TelMe Vikarie finns även med ett mer anpassat gränssnitt för mobilen, TelMe Mobile, som innehåller de viktigaste TelMe funktionerna. Inloggning både för vikarien och för vikarietillsättaren.

Övriga funktioner
Onlinehjälp, Fraser, Historik, Sortering, Kontering/Redovisning

Nordic Industry Consulting AB, Box 137, SE-371 22 KARLSKRONA, info@telme.se, +46 455 309940