AnvändarnamnLösenord 
Vikarieinloggning

TelMe Event & Konferens

TelMe Event & Konferens är ett komplett verktyg för hantering av deltagare på event och konferenser. Systemet ger en bra överblick samtidigt som det genererar en ökad tillgänglighet för deltagarna.

Matchmaking
För den som vill använda eventet att låta deltagarna mötas i så kallad speeddating finns färdiga verktyg som gör det enkelt att planera in mötestider och personer som vill/ska mötas under t.ex. 30 minuter. För att optimera informationen om mötestider och scheman skickas meddelande ut till deltagare via SMS om det förestående mötet.

Betalsystem
Integration med olika betalsystem så som Visa, Mastercard eller PayPal. För den som föredrar utskrivna fakturor finns självklart detta alternativ också.

Profil
Varje deltagare på ett event registreras i formulär och profileras så att man på ett enkelt sätt kan ta fram listor eller skicka meddelande till berörda. Exempel på profiler kan vara typ av företag, ska deltaga på galamiddag eller liknande.

Formulär
Från systemet kan man enkelt skapa egna formulär för registrering av deltagare och eller annan information så som Prize-awards.

Event website
För att göra det enkelt för administratören finns ett lätthanterligt verktyg för att skapa en informativ website för eventet som självklart inkluderar formulären för registrering.

Deltagarlistor
Varje event kan ha personifierade deltagarlistor så att man enkelt ser vem som kommer till eventet. Om man vill möta någon av de övriga deltagarna kan man direkt i formuläret bocka för den man t.ex. vill matchmaka med.

Kommunikation med deltagarna
Varje deltagare är profilerad så att man på ett enkelt sätt kan skicka meddelande antingen som SMS eller som E-post via färdiga fraser som finns i systemet eller genom att skriva egna texter. Självklara valet för ett nyhetsutskick?!

Övriga funktioner
Enkäter

Nordic Industry Consulting AB, Box 137, SE-371 22 KARLSKRONA, info@telme.se, +46 455 309940