AnvändarnamnLösenord 
Vikarieinloggning
allmänt bild

TelMe - Mer tid till annat

TelMe är ett lättarbetat och smidigt kommunikationsverktyg som är utvecklat för
att ge användaren mer tid att tänka på sina andra arbetsuppgifter. TelMe finns i
dagsläget med tre olika anpassade gränssnitt: Vikarie, Konferens och Relation.

Enkelt
TelMe är utvecklat i nära samarbete med användaren. Gränssnittet är enkelt och arbetseffektivt vilket bidrar till en smidig hantering. Systemets enkelhet är något våra kunder upprepade gånger givit oss pluspoäng för.

Webbgränssnitt
Eftersom TelMe är en såkallad "hostad" lösning möjliggörs åtkomst från alla internetanslutna datorer, dessutom krävs det inga tekniska anpassningar eller extra investeringar.

Kommunikationsverktyg
TelMe är ett utmärkt kommunikationsverktyg som ger användaren stora möjligheter att skicka meddelanden från systemet. Från systemet kan meddelanden skickas antingen som SMS, fax eller e-post.

Import/Export
Systemet har fullt stöd för import och export från/till andra system genom exempelvis Excel-blad eller direkt koppling till existerande miljö/applikation.

Rapporter
Rapportering av all registrerad data sker enkelt genom att ange till och från datum. Rapporterna ger ett bra underlag för statistik och uppföljning.

Support och flexibilitet
Om frågor uppstår är det alltid nära till supporten. Det finns också stora möjligheter att ytterligare anpassa systemet för eventuella behov.Nordic Industry Consulting AB, Box 137, SE-371 22 KARLSKRONA, info@telme.se, +46 455 309940